wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Aktualności » Opinie użytkowników aparatu AQUAVIBRON

Opinie użytkowników aparatu AQUAVIBRON

Data dodania: 11-03-2013
AQUAVIBRON służy do masażu w kapielach leczniczych, w rehabilitacji po złamaniu kończyn, w reumatologii, w neurologii (np. przy porażeniach w chorobie Sclerosis Multiplex) oraz w innych schorzeniach ograniczających sprawność ruchową, a także w medycynie sportowej.


Dla udowodnienia przydatności aparatu AQUAVIBRON w wymienionych niżej dziedzinach przytaczamy niektóre spośród licznych opinii wybitnych fachowców z dziedziny medycyny, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz innych użykowników


 • "AQUAVIBRON może być stosowany w stanach pourazowych narządów ruchu, w przewlekłych chorobach gośćcowych, w niektórych chorobach układu nerwowego". (Prof. dr med. J. Jankowiak Fizjoterapia ogólna i kliniczna, PZWL).
 • "Zastosowano masaż wibracyjny za pomoca aparatu AQUAVIBRON u chorych: z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa, z gośćcem tkanek miękkich okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Podczas leczenia masażem ustąpiły dolegliwości bólowe w wyniku zwolnienia napięcia mięśniowego w dotkniętych chorobą okolicach ciała. Uzyskano zwiększenie zakresu ruchów w stawach kręgosłupa. Masaż wibracyjny zastosowano także u chorych z zaburzeniami krążenia obwodowego: ze zmianami miażdżycowymi tętnic kończyn dolnych i z zaburzeniami czynnościowymi tetnic obwodowych. Uzyskano zniesienie przykrego uczucia pieczenia skóry, chłodu kończyn i przedłużenie czasu chromania przystankowego średnio z 2,5 minuty do 3 minut. Uzyskano także podwyższenie wskaźnika oscylometrycznego, co dało wychylenie skali w badaniach tętnic podudzi". (Dr med. M. Dzierżyński specjalista fizykoterapii w Instytucie Balneoklimatycznym w Poznaniu "Wiadomości Uzdrowiskowe".
 • "Ze względu na prostą konstrukcję i całkowite bezpieczeństwo stosowania bez obawy porażenia prądem elektrycznym, przyrząd ten może być nie tylko polecany lekarzom i dyplomowanym masażystom, ale także oddany do rąk chorych. Może być stosowany z pożytkiem we wszystkich rodzajach bólów mięśniowych - wszędzie tam, gdzie zaleca się masaż. Masaż wibracyjny za pomocą tego aparatu można bez obawy przeprowadzać na chorych w wodzie". (Prof. dr med. W Bruhl Instytut Reumatologiczny w Warszawie).
 • "Stwierdzam, że aparat AQUAVIBRON dzięki możliwości doboru odpowiedniej siły oddziaływania mechanicznego jest bardzo przydatny do masażu i automasażu aparaturowego. Dzięki różnie ukształtowanym nasadkom może być również przydatny w formach masażu specjalnego, np. reflektorycznego czy masażu owłosionej skóry głowy. W odróżnieniu od aparatów zasilanych elektrycznie bardzo ważną jego zaletą jest możliwość bezpiecznego wykonywania masażu w środowisku wodnym, np. w wannie. Jest to urządzenie bardzo przydatne w każdej placówce fizykoterapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej". (Prof. dr hab. Tadeusz Mika Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zakład Odnowy Biologicznej).
 • "AQUAVIBRON" - aparat do masażu leczniczego - oceniam jako bardzo wartościowy przy wykonywaniu zabiegów klinicznych w przychodniach rehabilitacyjnych i klinikach ortopedycznych". (Prof. dr hab. med. M. Weiss Stołeczne Centrum Rehabilitacji w Konstancinie).
 • "Możliwość wykonywania masażu w wodzie, prosta konstrukcja oraz łatwe posługiwanie się aparatem AQUAVIBRON sprawiają, że może on być stosowany także w domu chorego i przez niewykwalifikowany personel".(Prof. dr med. Wanda Makuch Klinika Neurologiczna Akademia Medyczna w Warszawie).
 • "Masaż aparatem AQUAVIBRON stosowano w następujących przypadkach: w zaburzeniach nerwicowych skóry i tkanki podskórnej w postaci znieczulicy lub przeczulicy skóry na różnych częściach ciała przeważnie na kończynach dolnych lub górnych; w zaburzeniach krążenia obwodowego (choroba Buergera i Raynauda), oziębienie kończyn, sinica lub blednięcie palców, chromanie przystankowe itp.; w bólach korzonkowych w okolicy krzyżowo-lędźwiowej (lumbago) bądź promieniujących do kończyn dolnych (ischialgia), w niedowładach z bardzo nieznacznym zanikiem mięśni zajętych stawów (periarthitis); w obrębie kończyn dolnych, bez czynnych stanów zapalnych, szczególnie stawów skokowych i drobnych stawów nóg; stanie po przebytym zapaleniu nerwu kulszowego, z nieznacznym zanikiem mięśni. W wyniku przeprowadzonej obserwacji możemy stwierdzić dobroczynny wpływ na leczenie tych przypadków chorobowych. Objawy mrowienia i drętwienia zanikały juz po kilku zabiegach, pieczenie i ból ustępowały zupełnie lub znacznie się zmniejszały, zaburzenia krążenia obwodowego stawały się mniej dokuczliwe, znacznie zmniejszały się bóle nocne, bóle korzonkowe zanikały albo się zmniejszały. Samopoczucie chorych poprawiało się bardzo często już po pierwszym zabiegu". (Dr med. Edward Łukasiewicz Kierownik Zakładu Balneologicznego w Sopocie Wojewódzki Szpital Specjalistyczno-Reumatologiczny).
 • "W naszym zakładzie nie możemy się spodziewać szybkich efektów, ponieważ są to stany wyjątkowo ciężkie, niemniej w niektórych wypadkach niespodziewanie obserwujemy widoczne polepszenia".
 • "Aparat stosowany do masażu mięśni przykręgosłupowych, mięśni prostowników i zginaczy mięśni kończyn górnych i dolnych, powierzchni obu stóp oraz dłoni jest doskonałym urządzeniem korygującym przykurcze, ból oraz niedowłady w stwardnieniu rozsianym (Sclerosis Multiplex). Przy stosowaniu tego aparatu ustępują przede wszystkim ból oraz przykurcze mięśni. Aparat działa pobudzająco na cały organizm człowieka dzięki częstotliwości drgań od łagodnych do bardzo silnych. Sam stosuję od kilku miesięcy ten aparat będąc chorym na stwardnienie rozsiane i zaobserwowałem znaczną poprawę zdrowia. Mam zwiększoną zdolność ruchu, ustąpiły drżenia zamiarowe obu rąk, poprawiła się ruchomość kończyn górnych i dolnych, a dzięki temu moje samopoczucie. aparat jest bardzo łatwo w obsłudze, a masaże można wykonywać w wodzie i bez wody, co jest jego jeszcze jedna ogromną zaletą. Jestem chirurgiem naczyniowym i jako lekarz mogę polecać ten aparat do stosowania u chorych z wyżej wymienionymi dolegliwościami". (Dr med. Zbigniew Naumowski Prezes Zarządu Koła SM przy Oddziale Warszawskim TWK).
 • "Aparat do masażu AQUAVIBRON jest prosty i bezpieczny w obsłudze, może byc zastosowany przez samego choego. Źródłem energii jest woda. Aparat i użycie wody nie wymaga dużych kosztów. Zabiegi można wykonywac w dowolnym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu. Masaż może być wykonywany na wszystkich grupach mięśniowych. Częstotliwość drgań gumowejmembrany daje dobre efekty lecznicze. Może być zastosowany u chorych z różnymi niedowładami i porażeniami kończyn typu ośrodkowego i obwodowego. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w schorzeniach demilinizacyjnych, stwardnieniu rozsianym, w niedowładach po przebytych urazach, w polineuropatiach, w schorzeniach mięśniowych, w uszkodzeniach nerwów obwodowych, w niedowładach i zaburzeniach koordynacji ruchowej po przebytych stanach zapalnych układu nerwowego i uszkodzeniach okołoporodowych mózgu. Zabiegi powodują poprawę ukrwienie kończyn, lepszą sprawność, rozluźniają napięcie mięśniowe, zwiększają siłę i zakres ruchów. Wraz z poprawą sprawności ruchowej poprawia się stan psychiczny chorych, ustępuje niekorzystne napięcie emocjonalne. Zalecam stosowanie masażu tym aparatem w wannie w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów ziłowych i miorelaksujących. Obecnie prowadzone są zabiegi za pomocą tego aparatu u wielu chorych z różnymi schorzeniami neurologicznymi w połączeniu z innymi metodami leczniczymi. (Doc. dr med. Roman Ignatowicz Specjalista neurolog dorosłych i dzieci Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Międzylesie).
 • "Masaż wibracyjny aparatem AQUAVIBRON stosujemy w naszym zakładzie od wielu lat, głównie w leczeniu obrzęku limfatycznego. Nasze doświadczenie wskazuje na jego szczególnie korzystny wpływ w nieutrwalonym obrzęku kończyny górnej kobiet po radykalnej operacji raka sutka". (Krystyna Mika Dr med. spec. fizykoterapii Centrum Onkologii w Warszawie).
 • "Na podstawie przeprowadzonej obserwacji w zakresie zastosowania aparatu AQUAVIBRON w przychodniach rehabilitacyjnych spółdzielni inwalidów stierdzamy, że aparat ma powszechne zastosowanie jako łatwy i bezpieczny w obsłudze. Ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję oraz mały rozmiar można go zainstalować praktycznie w każdej przychodni rehabilitacyjnej. W spółdzielczości inwalidzkiej znajduje również szerokie zastosowanie jako sprzęt rehabilitacyjny instalowany w mieszkaniach inwalidów niewidomych - nie zagraża porażeniem przed prąd elektryczny. Jest stosowany szeroko we wszystkich sanatoriach i prewentoriach Związku Spółdzielni Inwalidów". (Dr med. M. Murkowski Główny Inspektor Lekarski Związek Spółdzielni Inwalidów w Warszawie Inspektorat Ochrony Zdrowia).
 • "Od ponad roku stosuję aparat AQUAVIBRON z bardzo dobrym efektem. Jestem chory od ponad 35 lat na SM, w tym około 3 lat całkowicie niesprawny (sparaliżowany). Po zabiegach aparatem AQUAVIBRON większość moich dolegliwości ustąpiła i jestem prawie całkowicie sprawny i fyzycznie i psychicznie. Obecnie pracuję zawodowo". (Tadeusz Kasprzycki Wiceprezes Koła SM przy Oddziale Warszawskim TWK).
 • "Dokonana przez Samodzielny Zakład ds. Górniczej Służby Zdrowia Głównego Instytutu Górnictwa w Katowiacach ocena przydatności aparatu do masażu AQUAVIBRON została oparta o ankietę rozpisaną wsród Obwodowych i Przyzakładowych Przychodni Górniczych. Ogólnie przydatność aparatu oceniano bardzo pozytywnie. Podkreślano zwłaszcza, że:
  1. Aparat znajduje zastosowanie w masażu leczniczym i w rehabilitacji w stanach pourazowych (złamiania, przykurcze, zaniki mięśniowe, porażenia itp.), a także w leczeniu schorzeń reumatycznych i neurologicznych.
  2. Znajduje zastosowanie również w celach przygotowawczych przed zabiegami kinezyteraoeutycznymi oraz jako uzupełnienie masażu ręcznego.
  3. Użytkowanie aparatu jest nieskomplikowane (może być także obsługiwany przez personel niewykwalifikowany), a jego zastosowanie wszechstronne, ze względu na możliwość stosowania różnych końcówek. Istnieje także możliwość stosowania zabiegów masażu w domu, gdyż po ustaleniu wskazań i przeciwwskazań przez lekarza pacjent może samodzielnie korzystać i urządzenia.
  4. Aparat ma dużą wydajność, gdyż w zasadzie może pracować bez przerwy.
  5. Zagwarantowane jest duże bezpieczeństwo przy stosowaniu aparatu AQUAVIBRON.
  6. Zabiegi masażu suchego lub mokrego, przy użyciu aparatu, dają bardzo korzystne efekty lecznicze, a mianowicie: przyspieszają regenerację tkanek; powodują rozluźnienie mięśni, poprawiają ukrwienie, zwiększają zakres ruchu, w przypadkach dłuższego stosowania podnoszą sprężystość mięśni, a także powodują przyrost masy mięśni i ich siły; obserwuje się też zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz zmniejszenie bólu. Na podstawie otrzymanych opinii oceniamy aparat. AQUAVIBRON jako w pełni przydatny do stosowania zabiegów masażu leczniczego, mokrego i suchego. Z tego też względu zalecamy szerokie jego stosowanie w gabinetach fizykoterapii". (Dr med. Zygmunt Dyla doradca ministra dr. ochrony zdrowia pracowników resortu górnictwa i energetyki).
 • "Masaż wibracyjny aparatem AQUAVIBRON zastosowano u chorych:
  1 z rozpoznaniem choroby Parkinsona,
  2 z rozpoznaniem stanu po przebytym zapaleniu mózgu. W wyżej wymienionych przypadkach ograniczenie ruchów ustępowało natychmiast i utrzymywało się kilka minut po zabiegu. Włączenie masażu wibracyjnego aparatem AQUAVIBRON do systematycznej gimnastyki leczniczej znacznie poprawia aktywnośc ruchową chorych.
  3 z rozpoznaniem niedowładu w okresie późnym. Dwa lata po krwotoku torebki wewnętrznej z utrwalającym się przykurczem zgięciowym łokcia w wyniku spastyczności mięśnia ramiennego przy osłabionym mięśniu trójgłowym ramienia stosowano masaż wibracyjny na opuszki palców tejże kończyny, co spowodowało coraz większe prostowanie tej kończyny w stawie łokciowym za każdym razem, ku wielkiemu zdumieniu chorego. Z rozpoznaniem niedowładu połowicznego - zastosowanie masażu AQUAVIBRON spowodowało rozluźnienie kończyn objetych niedowładem, szczególnie po ogrzewaniu kończyny w ciepłej kąpieli częściowej". (Dr med. Maks Obezjaninow specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii Zakład Balneologiczny w Sopocie).
 • "Aparat AQUAVIBRON z membraną jednokulkową zastosowano do masażu punktowego w następujących schorzeniach:
  a) zespół bólów szyjno-barkowych
  b) zespół bólów krzyża, w których dominującą grupą były dyskopatie
  c) w niedowładach połowicznych
  d) w zespołach nerwicowych
  Należy zaznaczyć, że przy stosowaniu masażu punktowego aparatem AQUAVIBRON trzeba użyć odpowiedniej siły bodźca i dostosować czas jego trwania. W ocenie siły i czasu trwania bodźca wzięto pod uwagę wiek chorego, płeć i typ reaktywny. Stwierdzono, że maksymalnie silny bodziec przekrasza punkt bolesności, daje dobry efekt leczenia i poprawia ogólną kondycję chorego. Aparat AQUAVIBRON stosowaliśmy też do zwalczania spastyczności w mózgowych porażeniach dziecięcych, wykonując masaż punktowy w obwodzie. Uzyskaliśmy:
  a) zmniejszenie spastyczności
  b) ułatwienie wykonywanych ruchów spontanicznych
  c) poprawienie zaburzonej świadomosci schematu ciała
  AQUAVIBRON jest doskonałym aparatem do masażu punktowego kręgosłupa i na obwodzie". (Dr med. Grażyna Grabowska-Kobylarz specjalista rehabilitacji Stołeczne Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Oddział w Warszawie).
 • "W naszych zakładach stosujemy aparat AQUAVIBRON do masażu suchego. Oprócz ustępowania dolegliwości miejscowych, wszyscy pacjenci podawali poprawę ogólnego samopoczucia i ustąpienia bezsennosci. Wachlarz przypadków leczniczych za pomocą aparatu AQUAVIBRON był szeroki o obejmował: zmiany zwyrodnieniowe, stany pourazowe, schorzenia neurologiczne, gościec, nerwice, bezsenność, nawykowe zaparcia. Uważam aparat AQUAVIBRON do masażu za bardzo dobry oraz łatwy w obsłudze. Duża wibracja, umiejętne i idealne przyłożenie końcówki do powierzchni ciała z wyczuciem docisku daje wyjątkowo dobre rezultaty". (Dr med. Aleksandra Ignaczak Zakłady Przyrodolecznicze przy Łaźniach Miejskich w Warszawie).
Przydatność aparatu AQUAVIBRON do masażu w sporcie wyczynowym

Wzrastające wymagania sportu wyczynowego są powodem obserwowanej we wszystkich dyscyplinach intensyfikacji treningu. Dotyczy ona zarówno wielkości, jak i częstotliwości obciążeń wysiłkowych. Pociąga to za sobą skracanie przerw wypoczynkowych, w których ma nastąpić nie tylko odbudowa, ale również rozbudowa (superkompensacja) możliwości wydolnościowych organizmu. Jednym z naczelnych, profilaktycznych zadań medycyny sportowej staje się więc zapewnienie zawodnikom warunków do racjonalnej i szybkiej regeneracji psychofizycznej. Obok właściwego odżywiania stosuje się w tych celach szeroki zestaw zabiegów fizykalnych, pośród których masaż zajmuje od dawna poczesne miejsce.
 • Na podstawie półtorarocznego stosowania masaży za pomocą tych aparatów u zawodników wyczynowych i przebywających na obozach szkoleniowych i leczniczych w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Gdańsku-Oliwie mogą sformułować następujące wnioski:  1. Prosta konstrukcja, łatwość i bezpieczeństwo użycia obok trwałości i estetyki są głównymi zaletami aparatu AQUAVIBRON, które wyróżniają się spośród elektrycznych aparatów wibracyjnych czy aparatów do masażu podwodnego. Może być uruchomiony wszędzie, gdzie jest instalacja wodociągowa (umywalka, wanna kąpielowa). 2. Różnorodność membran - końcówek aparatu, możliwość regulacji amplitudy drgań (mocy) przez zmniejszenie lub zwiększenie dopływu wody do głowicy, wykonywanie zabiegu w czasie kapieli zwykłej, mineralnej lub na sucho - dają szeroki wachlarz zabiegów. Wykonywać je może sam zawodnik (automasaż) lub trener czy masażysta. 3. Przed zawodami (około 1-1,5 godziny) wykonywać można masaż aparatem AQUAVIBRON najbardziej przeciążony w czasie konkurencji części układu ruchu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na masaż stawów. W sumie taki zabieg spełnia rolę miejscowej rozgrzewki, zużywając niewielkie zasoby energetyczne ustroju. Do masażu drobnych stawów rąk i nóg można posłużyć się membraną nr 3, stawów konalowych, barkowych i łokciowych - membraną nr 8 ze wzrastającą amplitudą drgań. Zawodników bardzo podekscytowanych, z tzw. gorączka startową uspokoi zabieg masujący twarz, szyjęi kark przy użyciu membrany nr 6 z małymi amplitudami. Podobnie kojacy, łagodny zabieg można polecić osobnikom o dużym napięciu nerwowym - przed snem. 4. Najcenniejszą zaletą aparatu AQUAVIBRON jest jednak możliwość jego szerokiego rozpowszechniana wśród sportowców, a tym samym profilaktyki przeciążeń wysiłkowych. W połączeniu z automasażem recznym i kapielami stwarza realne warunki stosowania na co dzień wszystkim zawodnikom wypoczynkowym prostych, a zarazem efektywnych metod odnowy biologicznej. (Dr med. Irena Lisewska Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Oliwie).
 • Uwagi Działu Kontroli Lekarskiej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Gdańsku-Oliwie o stosowaniu aparatu AQUAVIBRON. "Efekty były bardzo pozytywne; po kilkinastu minutach masowania bóle zmniejszały się i zmęczenie mięśni mijało. Również doskonałe rezultaty uzyskiwaliśmy po urazach i kontuzjach sportowych, zapaleniach korzonków nerwowych oraz w innych nerwobólach. Szczególnie dobre efekty uzyskaliśmy przy zapaleniach nerwu kulszowego, stosując aparat AQUAVIBRON z innymi zabiegami fizykalnymi. Uważamy, że aparat AQUAVIBRON  powinien znajdować się w każdym ośrodku sportowym, dla wykonywania automasażu po każdym treningu. Główną zaletą aparatu AQUAVIBRON jest jego prosta obsługa, możliwość wykonywania zabiegu w wodzie i na sucho oraz możliwość podłączenia do każdego kranu wodociągowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z działania aparatu AQUAVIBRON, który przynosi nieocenione usługi w medycynie sportowej jako jeden ze środków do biologicznej odnowy u sportowców". (Dr med. Stanisław Michalski specjalista chorób wewnętrznych).
 • "AQUAVIBRON może być stosowany u sportowców przy wszelkich wskazaniach do masażu, głównie po intensywnych treningach, w celu przyspieszenia procesów regeneracji. Wodny napęd umożliwia stosowanie masażu tak w formie "suchej", jak i w kapieli i to nie tylko w gabinecie zabiegowym, ale i w domu sportowca, bez niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na niewielkie rozmiary może być stałym elementem bagażu sportowców wyjeżdżających na zawody". (Dr M. Izdebska-Cioch Kierownik Ambulatorium Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Warszawie).
Przydatność aparatu AQUAVIBRON  w nowoczesnej kosmetyce.

 • "Aparat AQUAVIBRON stosuję w swoim gabinecie już od dłuższego czasu i mogę stwierdzić jego dużą przydatność. Używam go nie tylko do masażu twarzy i całego ciała, ale także do pielęgnacji włosów. Masaż twarzy tym aparatem ułatwia wprowadzenie w głąb skóry preparatów odżywczych i nawilżających. Masowanie aparatem AQUAVIBRON dolnych partii twarzy pozwala utrzymać nieskazitelną linię owalu. W przypadkach zdeformowanego owalu twarzy oraz obwisłego podbródka już kilkakrotny masaż tym aparatem dał zauważalną poprawę. Przy pielęgnacji włosów stosuję masaż skóry głowy po uprzednim wtarciu w nią środków wzmacniających. Aparat AQUAVIBRON stosuję także przy odtłuszczaniu nóg, bioder, ramion, dekoltu. Od czasu posiadania w gabinecie aparatu zwiększyła się frekwencja, bowiem duża część klientek przychodzi specjalnie na masaż AQUAVIBRONEM". (Helena Żmichowska Gabinet Leczniczo-Kosmetyczny w Warszawie).
 • "AQUAVIBRON, uniwersalny aparat do masażu ma również szerokie zastosowanie w kosmetyce leczniczej i zachowawczej. Wykorzystując wodę jako źródło energii, gwarantuje pełne bezpieczeństwo przy wszelkich zabiegach kosmetycznych, co jest szczególnie istotne przy masażach twarzy. Jednocześnie umożliwia bardziej intensywne nawilżanie skóry, tak bardzo korzystne w nowoczesnej kosmetyce. Przeprowaszone w naszym gabinecie próby masażu aparatem AQUAVIBRON podbródka oraz okolic oczu z równoczesnym nawilżaniem potwierdziły szczególną przydatność tego urządzenia. Inną ważną zaletę, a nawet relację, stanowi możliwość używania aparatu przy równoczesnych kąpielach wodnych w odpowiednich roztworach w celu usunięcia skutków odmrożeń twarzy, rąk i nóg. AQUAVIBRON daje bardzo dobre i stosunkowo szybko widoczne efekty w usuwaniu nadmiernej tkanki tłuszczowej. Wspaniale uspokaja i jest łatwy w praktycznym stosowaniu". (Waleria Romańska dyplomowana kosmetyczka Gabinet Kosmetyczny w Warszawie).
 • "Z aparatu AQUAVIBRON korzystam w swoim gabinecie kosmetycznym już dłuższy czas. Stosuję go przede wszystkim w kuracjach regenerujących. Dobre efekty uzyskuję przy uędrnianiu mięśni twarzy. Znakomicie poprawia też krążenie. Po kilku zabiegach skóra staje się jędrna i różowa. Tym samym widocznie młodsza. Klientki polubiły zabiegi aparatem AQUAVIBRON i często o nie proszą". (Janina Jakubowska Gabinet Kosmetyczny w Poznaniu).
 • "AQUAVIBRON" stosuję w swoim gabinecie kosmetycznym do masażu twarzy i całego ciała. Masaż wykonywany tym aparatem daje korzystne efekty przy pobudzaniu zwiotczałych mięśni oraz przy likwidowaniu tkanki tłuszczowej. Równocześnie w trakcie masażu skóra doskonale wchłania odżywcze preparaty witaminowo-placentowe, specjalnie dostosowane do tego zabiegu. Przy artretyzmie, reumatyzmie, złej przemianie materii i innych dolegliwościach masaż wykonywany aparatem AQUAVIBRON daje dobre wyniki lecznicze i odczuwalną ulgę po każdym zabiegu. Wielką zaletą tego urządzenia jest fakt, że nie będąc aparatem elektrycznym umożliwia stosowanie masażu w kąpieli wodnej, która - wzmacniając działanie masażu - jednocześnie łagodzi odczuwanie wibracji. Masaż aparatem AQUAVIBRON działa także tonizująco na system nerwowy, dając odprężenie i relaks". (Halina Sourek Gabinet Leczniczo-Kosmetyczny w Warszawie).
   
Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Aktualności
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu